Information:

Gröna Tåget
Trafikverket, Us
Strategisk Utveckling
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921Om Gröna Tåget

Gröna Tåget är ett branschgemensamt fordonsforskningsprogram som syftar till att ta fram kunskap om framtida höghastighetståg anpassade för svenska/nordiska förhållanden. Programmet startades av Banverket år 2005 i samarbete med Bombardier, KTH, samt ytterligare representanter från järnvägssektorn.

Gröna Tåget fokuserar på framtidens persontåg för hastigheter på 250km/h och däröver. Projektet leds av en vision om att svensk järnvägsforskning ska ha en ledande roll i Europa och bidra till utveckling av nya fordonslösningar och standarder.

Gröna Tåget ska också vara en inspirations- och kunskapskälla för järnvägsföretag och fordonstillverkare vid utveckling av framtida tåg och trafikeringskoncept. Fokus ska särskilt vara på att uppfylla de tekniska och affärsmässiga krav som de speciella nordiska förhållandena medför.

Läs mer om framtidens höghastighetståg (PDF, 2Mb)