Information:

Gröna Tåget
Trafikverket, Us
Strategisk Utveckling
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921Gröna Tåget slutseminarium

2012-01-13
Gröna Tåget Programmet anordnar slutseminarium den 25-26 jan.
Läs mer
Se bilder från slutseminariet
Gå till presentationerna från slutseminariet

Examensarbete om järnvägsspår gav pris

2011-01-13
Underhåll av järnvägsnätet kostar varje år stora summor pengar, och utgör en betydande del av de banavgifter som tågoperatörer betalar. KTH-studenten Tomas Karis studerade de svenska järnvägarna i sitt examensarbete och kom fram till vilken nivå spårunderhållet måste ligga på.
Läs mer på KTH
Läs examensarbetet (pdf, 2.3Mb)

Ny broschyr om Gröna Tåget

2010-12-01
Nu finns en ny engelskspråkig broschyr om Gröna Tåget. Broschyren ger en god sammanfattning av framtidens tåg med många nya innovativa lösningar.
Läs broschyren här (pdf, 3.6Mb)

Forskning kan hindra åksjuka på tåg

2010-07-18
Just nu pågår ett forskningsprojekt som undersöker hur man bäst kör ett snabbt tåg, utan att göra avkall på restid eller riskera illamående hos känsliga resenärer.
Läs mer på Sveriges Radio

Resande och trafik med Gröna tåget

2010-06-14
Tågkonceptet Gröna Tåget för attraktiv snabbtågs- och höghastighetstrafik beskrivs i forskningsrapporten av Oskar Fröidh från KTH.
Ladda ner forskningsrapporten här

Resande och trafik med Gröna Tåget

2010-04-13
En ny sammanfattande presentation av Gröna Tåget finns nu tillgänglig.
Ladda ner presentationen här

Attraktiv tåginredning - ny bok från KTH

2009-12-18
Den nya boken om tåginredning från KTH finns nu tillgänglig för nedladdning. 
Ladda ner boken här

Ny pr-film om Gröna Tåget

2009-10-16
Missa inte den nya PR-filmen om Gröna Tåget. Filmen har visats bla. på Nordic Rail och ITS mässan.
Se filmen här

Gröna Tåget på IAVSD '09

2009-05-29
Den 17-21 augusti 2009 äger det 21:a internationella seminariet om fordonsdynamik på väg och järnväg rum. Gröna Tåget kommer att medverka. Den 1 juni 2009 är deadline för tidig registrering
Läs mer på http://www.congrex.com/iavsd09/


Med aerodynamisk design kan mycket energi sparas

2009-04-15
Redan från 70 km/tim, är ett fordons luftmotstånd större än rullmotståndet. Med aerodynamisk design kan mycket energi sparas. Men framtidens fordon ska inte bara vara så energieffektiva som möjligt. De ska också vara så snabba, säkra, tysta och ergonomiskt väl utformade som möjligt (Siniša Krajnovic, Chalmers).
Ladda ner dokumentet här


Energiförbrukning för höghastighetståg

2009-03-20
Transport via järnväg anses vara det mest miljövänliga transportslaget, särskilt när det gäller energiförbrukning.  Kan vi förutsätta att järnvägen kommer att fortsätta vara det mest miljövänliga sättet att resa kollektivt? I studien "Green Train energy consumption" har man undersökt energiförbrukning för höghastighetståg.
(KTH)
Ladda ner dokumentet här


Gröna tåget - framtidens tåg för resenären

2009-01-23
I framtiden kommer vi att resa snabbare, billigare och bekvämare. Projektet Gröna Tåget visar att det finns en stor utvecklingspotential för nya snabba tåg för långväga regional trafik och fjärrtrafik. Läs mer om Gröna tåget i vår nya informationsfolder!
Läs foldern här


Nytt hastighetsrekord på svensk järnväg

2008-09-15
Klockan 04:10 på söndagsmorgonen spräckte ett svenskt Regina-tåg drömgränsen på järnväg med att komma upp i 303 km/h. Testerna ägde rum på befintliga spår mellan Skövde och Töreboda på Västra stambanan!
Titta på rekordet här