Information:

Gröna Tåget
Trafikverket, Us
Strategisk Utveckling
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

Rapporter och informationsmaterial

Green train - Concept proposal for a Scandinavian high-speed train
(Part A  , Part B )
av: Oskar Fröidh, Evert Andersson - KTH
2012-01-23

Gröna Tåget – Låg energianvändning i hög hastighet (Nordic Rail 2011) (ppt)
av: Evert Andersson - KTH
2011-10-25

Gröna Tåget – omsättning av forskningsrön (Nordic Rail 2011) 
av: Jakob Wingren - Bombardier
2011-10-25

Eco-driving and use of regenerative electric brakes for the Green Train
av: Mikael Sjöblom - KTH
2011-10-25

High-speed train operation in winter climate
av: Lennart Kloow - KTH
2011-10-25

Gröna Tåget - Ett attraktivt snabbtågskoncept
av: Oskar Fröidh - KTH
2011-10-06

Benefits of regenerative braking and eco driving for high-speed trains
av: Mikael Sjöholm - KTH
2011-07-01

Track irregularities for high-speed trains
av: Tomas Karis - KTH
2011-01-13

Resande och trafik med Gröna tåget
av: Oskar Fröidh - KTH
2010-06-18

Gröna Tåget - förarplats slutrapport
av: Selina Mårdh - VTI, Lars Eriksson - VTI, Björn Blissing - VTI
Lena Nilsson - VIP, Jerker Sundström - Järnvägsskolan Ängelholm
2010-05-04

Dagens och morgondagens stödsystem i tågförarmiljöer
av: Markus Dimgård - MTO, Lena Kecklund - MTO,
Anders Jansson - MTO
2010-04-14


Erfarenheterna av ett tågprojekt
av: Markus Dimgård - MTO, Lena Kecklund - MTO
2010-04-14

Resande och trafik - Gröna Tåget
av: Oskar Fröidh, KTH
2010-04-13

Höghastighetsprojektet
av: Lennart Lennefors, Trafikverket
2010-04-13


Gröna Tåget - Förarplats
av: VTI
2010-04-13

Gröna tåget - framtidens tåg för resenären (3Mb)
2010-01-04

Attractive and Efficient Train Interiors  (5Mb)  
av: Evert Andersson - KTH, Karl Kottenhoff - KTH
2009-12-18

Track irregularities for high-speed trains
av: Tomas Karis - KTH
2009-12-01

Optimization of a track-friendly bogie for high speed
av: Evert Andersson - KTH, Anneli Orvnäs - KTH, Rickard Persson - KTH
2009-08-25

Långtidsprov Regina250 och planer för 2009
av: Jakob Wingren, Bombardier
2009-05-27

Med aerodynamisk design kan mycket energi sparas.
av: Siniša Krajnovic, Chalmers
2009-04-15

Green Train energy consumption (0.5Mb)
2009-03-20

Active Secondary Suspension in Trains (1Mb)
av: Anneli Orvnäs, KTH Railway Group
2008-09-01

Green Train shows Swedish technology
Sweden's Green Train project to produce an environmentally-friendly cost-efficient high-speed train for Scandinavia is pioneering several new technologies.
(International Railway Journal, Sep 2008)

Gröna Tåget Pushes the Swedish Speed Record to New Heights in Very High Speed, Reaching 303 km/h
Gröna Tåget, Featuring New Bombardier ECO4 Energy-saving Technologies, Beats the Recently Set Speed Record.
(Bombardier, 15 Sep 2008)

Gröna Tåget and Regina 250 Tests summer 2008 (3Mb) 
av: Henrik Tengstrand, Bombardier
2008-08-23

Gröna Tåget Technologies
av: Stefan Östlund, KTH
2008-08-07

Influence of wind gusts
av: Sinisa Krajnovic, Johan Georgii, Hassan Hemida, Chalmers
2008-05-30

Tilting trains-Technology benefits and motion sickness  
av: Rickard Persson, KTH
2008-05-27

Film från testkörning augusti 2007 (8.2Mb)  
av: Gröna Tåget
2007-08 

Gröna Tåget - Energy consumption  
av: Evert Andersson, KTH
2007-08-08 

Market and services  
av: Oskar Fröidh, KTH
2007-08-08 

Instrumented wheelset technology (IWT)   
av: Gregory Riggall, Interfleet
2007-08-08 

Design for environment  
av: Pia Öhrn, Bombardier
2007-08-08 

Track friendly vehicles - principles, advantages  
av: Sebastian Stichel, Bombardier
2007-08-08 

Gröna Tåget - an RD&D programme for high-speed trains in Sweden  
av: Tohmmy Bustad, Banverket
2007-08-08 

Gröna Tåget Programme  
av: Tohmmy Bustad, Banverket
2007-02-14 

Marknad och trafik
av: Oskar Fröidh, KTH
2007-02-14 

Vad är grönt i Gröna Tåget?  
av: Evert Andersson, KTH
2007-01-10

Framtidens snabba tåg
av: Evert Andersson, KTH
2006-08-31  

Gröna Tåget – forskningsfrågor inom marknad och trafik 
av: Oskar Fröidh, KTH
2005-11-25

Motion sickness in tilting trains
av: Rickard Persson, VTI

Tilting trains 
av: Rickard Persson, VTI

Gröna Tåget. Framtida tågprestanda och bangeometri
av: Oskar Fröidh, KTH

High-speed train operation in winter climate
av: Lennart Kloow & Mattias Jenstav, Transrail

Modelling operational costs of a future high-speed train
av: Oskar Fröidh, KTH