Information:

Gröna Tåget
Trafikverket, Us
Strategisk Utveckling
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

Gröna tåget - framtidens tåg för resenärenLadda hem informationsfolder här (3Mb)


I framtiden kommer vi att resa snabbare, billigare och bekvämare. Projektet Gröna Tåget visar att det finns en stor utvecklingspotential för nya snabba tåg för långväga regional trafik och fjärrtrafik. Läs mer om Gröna tåget i vår nya informationsfolder!