Information:

Gröna Tåget
Trafikverket, Us
Strategisk Utveckling
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

Kontaktpersoner

Trafikverket

Tohmmy Bustad / Programansvarig
010 - 1231668
Mobil: 070-724 55 90
tohmmy.bustad[at]trafikverket.se

Malcolm Lundgren / Programsekreterare
010 - 1231229
Mobil: 070-724 54 74
malcolm.lundgren[at]trafikverket.se

Bombardier

Henrik Tengstrand / Director specialist engineering
021-31 74 23
Mobil: 070-584 45 45
henrik.tengstrand[at]se.transport.bombardier.com

Jonny Hedberg / Pressansvarig
08-681 5062
Mobil: 070-510 5062
jonny.hedberg[at]se.transport.bombardier.com

KTH

Evert Andersson / Projektledare
08 - 790 7628
Mobil: 070 - 604 7255
everta[at]kth.se
evertan[at]telia.comSkriv till Gröna Tåget


Meddelande:
Namn:
E-post: