Information:

Gröna Tåget
Trafikverket, Us
Strategisk Utveckling
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

Nytt hastighetsrekord på svensk järnväg
 

 

2008-09-14

Klockan 04:10 på söndagsmorgonen den 14:e september spräckte ett svenskt Regina-tåg drömgränsen på järnväg med att komma upp i 303 km/h. Testerna ägde rum på befintliga spår mellan Skövde och Töreboda på Västra stambanan.

Se filmen från rekordet

På Västgötaslätten har det för tredje sommaren i rad genomförts tester av ny teknik för framtidens snabbtåg. Tidigare i somras sattes ett nytt hastighetsrekord på 295 km/tim. Tidigt på söndag morgon lyckades man alltså passera gränsen 300 km/timmen för första gången på svensk mark.


– Att slå hastighetsrekord är inte det primära målet, utan vi vill se var möjligheterna och gränserna ligger för den teknik vi testar, säger projektledare Evert Andersson vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Men det är klart att 300 km i timmen är en milstolpe i arbetet.

För att höja tågens prestanda behövs ny och avancerad teknik. Tidigare år har vi testat bland annat en ny boggi (hjulupphängning), som styr bra i kurvorna och löper lugnt och bra även i höga hastigheter.

– I år har vi testat drivmotorer med permanentmagneter. Dessa motorer är kompaktare, starkare och ger ytterligare minskade energiförluster. Vi testar också en ny aktiv fjädring, som ger mjukare gång i kurvorna och samtidigt medger bredare vagnar, förklarar Henrik Tengstrand, utvecklingschef inom Bombardier och partner inom Gröna Tåget.


Gänget som möjliggjorde hastighetsrekordet på 303 km/h

Minskade restider

Ett viktigt syfte är att minska restiderna i framtiden. Tåget ska kunna användas både på befintliga banor och på de nya höghastighetsbanor, som så småningom troligen kommer även till Sverige.

– Hastighetsrekordet är satt på ett helt konventionellt spår vilket är unikt. Den ordinarie trafiken kunde återgå till det normala omedelbart efter proven. Vi strävar efter att kunna köra snabbt och effektivt på alla spår, inte bara på speciella höghastighetsspår, säger Tohmmy Bustad, programansvarig för Gröna Tåget på Banverket

Tåget ska vara anpassat för svenska och nordiska förhållanden och det blir ännu energieffektivare än dagens tåg. Det ska också bli billigare att köra och öppnar därför för lägre biljettpriser.

Deltagare i forskningsprogrammet:

Banverket, Bombardier Transportation, Branschföreningen Tågoperatörerna, Chalmers Tekniska Högskola, Interfleet Technology, Konstfack, Kungliga Tekniska Högskolan, SJ, Transitio, Transrail, Vinnova och VTI.

Från: http://www.banverket.se