Information:

Gröna Tåget
Trafikverket, Us
Strategisk Utveckling
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

Gröna Tåget Programmet anordnar slutseminarium 25-26 jan

 

Ladda ner programmet här

Läs slutrapporter här


 

25 jan, Slutseminarium för media på förmiddagen samt för sektorns aktörer på eftermiddagen. Seminariet kommer att hållas på World Trade Center, Stockholm

26 jan, Fördjupat slutseminarium, heldag. Seminariet kommer att hållas på KTH, Stockholm

Övergripande budskap för samtliga seminarier är:
  • Förbättrad tågtrafik med ökad tillgänglighet för medborgare och näringsliv
  • Ökad kapacitet, ökad konkurrenskraft
  • Kunskapsuppbyggnad i samarbete inom forskning, utveckling och demonstration  som ger exportmöjligheter
  • Visa på möjligheterna, framtid ("Gröna Tåget behövs även om vi bygger höghastighetsbanor")

I samband med slutseminarierna kommer två sammanfattande slutrapporter som beskriver och motiverar det föreslagna tågkonceptet att offentliggöras.

Eventuella frågor om seminariet kan ställas till: tohmmy.bustad@trafikverket.se