Information:

Gröna Tåget
Trafikverket, Us
Strategisk Utveckling
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

Presentationer om Gröna Tåget från slutseminarium tre  Gröna Tåget - översikt Aerodynamik
Astrid Herbst (Bombardier), Tomas Muld (KTH), Gunilla Efraimsson (KTH)

Attractive and efficient train interiors
Karl Kottenhoff (KTH), Evert Andersson (KTH)

CHALMERS work in Train Aerodynamics within Gröna Tåget
Siniša Krajnovic (Chalmers)

Control of External Noise
Ulf Carlsson (KTH)

Current collection on existing catenary systems - Reflections from Green Train tests
Tohmmy Bustad (Trafikverket)

A track friendly train
Evert Andersson (KTH), Rickard Persson (KTH och Bombardier Transportation)

Förbättrade miljöprestanda
Evert Andersson (KTH)

Attractive Passenger Environment
Olle Lundberg, Martin Ranvinge, Daniel Eriksson
Transformator Design Group AB

PM motors for railway applications
Åsa Sandberg (Bombardier)

Gröna Tåget - Resande, ekonomi och tågkoncept
Oskar Fröidh (KTH)

Trafik och bankapacitet
Jennifer Warg (Vectura)

Strömavtagare – kontaktledningsinteraktion forskningsbehov
Sebastian Stichel (KTH)

The REGINA Gröna Tåget Test Train
Jakob Wingren (Bombardier)

Train simulation at VTI
Mats Lidström (VTI), Björn Blissing (VTI)

Utmaningar i nordiskt klimat
Erik Wik (Bombardier)

Vehicle influence on interior and exterior noise
Anders Frid (Bombardier)